O nás

Úvod

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám je v Olomouckém kraji jako jediné úzce specializované na práci s náhradními rodinami. Hlavním cílem činnosti sdružení je pomoc náhradním rodičům, zejména pěstounům, formou poskytování odborných i odlehčovacích služeb. Důraz klademe na prevenci problémů v rodinách. Mezi hlavní projekty sdružení patří poradensko-vzdělávací pobyty. Poskytované služby průběžně rozšiřujeme a obohacujeme podle zájmu a potřeb rodin.

Pořádáme

 • poradensko-vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny
 • výlety, víkendové akce
 • kluby pěstounů
 • kvalifikační kurz pro pracovníky v NRP a studenty příslušných oborů

Odborné služby

 • psychologické poradenství
  • pro pěstouny a adoptivní rodiče
  • pro zájemce o adopci, pěstounskou a hostitelskou péči
  • pro děti a dospívající z náhradních rodin
  • pro mladé lidi vychované v náhradních rodinách
 • vzdělávání náhradních rodičů
 • speciální program pro děti a dospívající
 • svépomocné skupiny
 • telefonická krizová intervence

Odlehčující služby

 • hlídání dětí v herně
 • výtvarné aktivity
 • doučování děti

Cíle sdružení

 • zdárný vyvoj dětí
 • funkčnost a odolnost rodin
 • sdílení zkušenosti a informací, prevence problémů
 • dlouhodobá spolupráce odborníků a rodin

Naše projekty pro náhradní rodiny velmi významně podpořili: