Spolupracujeme

Patronka z.s. ISIS – Ivana Plíhalová

Moravské divadlo Olomouc
Český rozhlas Olomouc

Ač jsem sama žila v úplné rodině až do svých 16 let, kdy mi umřela maminka, a svým dětem jsem totéž umožnila až do jejich dospělosti, není mi osud dětí, kterým to nebylo dopřáno, lhostejný. Doposud jsem poznala díky své kamarádce Alence Urbáškové a panu řediteli Daliboru Křepskému život dětí v olomouckém Dětském domově, ale s pěstounskými rodinami jsem do kontaktu nepřišla. Proto mě velmi mile překvapila nabídka občanského sdružení ISIS, abych se stala jejich patronkou. Je to pro mne velká čest a budu se snažit, abych jim byla svými schopnostmi užitečná.

ivana_plihalova

 

Spolupráce s OSPOD – Ogránem sociálně-právní ochrany dětí

Ve vztahu OSPOD příslušných magistrátů a obcí s rozšířenou působností a ISIS je předávání informací vzájemné, vyplývá z pravidelné spolupráce a komunikace zúčastněných stran. A to zejména v prvotní fázi při uzavírání DoVPP, kdy ISIS žádá OSPOD o souhlas s uzavřením DoVPP u dané pečující osoby. Následně je ze strany ISIS poskytnuta OSPOD kopie uzavřené DoVPP a sdíleny informace obsažené v IPODu.  Dle ustanovení § 47b, odst. 5 zákona o SPOD ISIS zpracovává jednou za 6 měsíců zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou předává orgánu sociálně-právní ochrany.  Při ukončení dohody o výkonu PP je vždy informován o této situaci OSPOD.

Spolupráce se soudy
Ve vztahu k soudům jsou ze strany ISIS poskytnuty informace o průběhu pěstounské péče vždy na základě písemné žádosti soudu, která obsahuje souhlas pečujících osob s poskytnutím informací o průběhu pěstounské péče.

Spolupráce s dalšími institucemi
Ve vztahu k dalším institucím a subjektům, se kterými dítě a pečující osoba přichází v rámci péče o svěřené dítě do kontaktu (např. školy, PPP, lékaři, policie aj.) ISIS poskytuje informace jen na základě písemného souhlasu pečujících osob a je-li to v zájmu svěřeného dítěte.

Spolupráce s dětským domovem Olomouc

DD Olomouc 15_detsky-domov-1

Spolupráce s doprovázejícími organizacemi pro pěstouny

Dobrá rodina  753_dobra-rodina-logotyp-ci
Náruč dětem  naruc_detem
Středisko sociální prevence  ssp
Triáda  triadalogonew
Provázek 0069

Spolupráce s Olomouckým krajem

Olomoucký kraj rodinám