Svépomocné skupiny

Máte možnost účastnit se svépomocných skupin. Na těchto skupinách je, kromě posílení svépomocné složky, věnován čas i relaxaci a nácviku technik a metod vedoucích k Vašemu uvolnění a péči o sebe. Máte možnost poznat své vlastní schopnosti a dovednosti při péči a výchově Vašich svěřených dětí. Tato Vaše setkávání probíhají vždy 1x za měsíc. Díky těmto setkáním můžete reflektovat své vlastní potřeby, ze strany ostatních se Vám dostane podpory a předání zkušenosti s řešením různých životních situací.