Knihy k zapůjčení o NRP

Na pracovišti ISIS, z. s., je možné fyzicky si půjčit následující knihy (viz tabulka v MS Excel):

XLS KNIHOVNA ISIS