Poradensko-vzdělávací pobyty

Poradensko-vzdělávací pobyty patří dlouhodobě k hlavním projektům ISIS z. s.

Každý rok se pořádají dva pobyty:

1) Jarní víkendový pobyt,

2) podzimní víkendový pobyt.

Na pobyty se přihlašujte v sekci vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny – pěstounské a adoptivní – z olomouckého regionu. Pobyty jsou organizovány v ubytovacích zařízeních většinou v rámci Olomouckého kraje, někdy i Pardubického či Zlínského kraje. Místa pobytů jsou volena v prostředí pěkné přírody, zajímavých výletních možností a s ohledem na bezpečný pohyb dětí.

Na poradensko-vzdělávacím pobytu jsou rodinám intenzivně poskytovány odborné služby (vzdělávání, poradenství, speciální program pro děti a dospívající). Současně jde o přátelské a neformální setkání rodin, sdílení a výměnu zkušeností, společné zážitky. Kromě odborného programu jsou zde pestré možnosti trávení volného času různými soutěžemi, výlety a vycházkami. Velmi oblíbené celými rodinami jsou tradiční výtvarné dílny, ve kterých vznikla již celá řada krásných výrobků – malované skleničky, batikovaná trička, ubrouskovou technikou zdobené předměty, textilní dekorace, keramické výrobky, drátkované ozdoby, gelové svíčky, přání z čajových sáčků, malované hedvábné doplňky atd. Ukázky výrobků z výtvarných dílen jsou vidět v prezentaci o ISIS ve fotogralerii. Podle možností zveme na pobyty, pokud zbude volné odpoledne, lektory různých aktivit – učili jsme se například tančit orientální tance, vyzkoušeli jsme si trénování paměti.

Obohacením jednotlivých pobytů jsou návštěvy pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Rodiče mají možnost diskutovat aktuální otázky, které je z oblasti náhradní rodinné péče zajímají. Na besedy přijíždějí také zkušení pěstouni aktivní v jiných občanských sdruženích.

Pobytů se zúčastňuje vždy i skupina dětí z Dětského domova v Olomouci, což podporuje jejich žádoucí sociální integraci. Děti navazují kamarádské vztahy s dětmi z rodin, vidí modely rodinných vztahů, získávají nové zážitky a zapojují se do programu s ostatními. Příkladem dobré praxe jsou hostitelské péče, které mají svůj původ právě v seznámení dětí z domova s některou rodinou na pobytu z. s. ISIS.