Výzkumy o NRP

Výzkumy v oblasti NRP, realizované odborníky z. s. ISIS:
Hlavní řešitelka: prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.

Diagnostika a reparabilita psychické deprivace, 1971-1985, 100 dětí v pěstounské péči, PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Problematika funkčnosti velkých pěstounských rodin,  1989-1991, 20 velkých pěstounských rodin.

Rodinné fungování a zdroje odolnosti u pěstounských rodin,  1999-2001, 50 pěstounských rodin.

Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu, 2011-2012, 50 osob vychovaných v pěstounské rodině