Kontakt s biologickou rodinou

Rodiče hodnotíme z pohledu dospělých – zda se o dítě starají dostatečně, případně jak často dítě navštěvují a jak jsou pro ně tyto návštěvy užitečné.  Vztah a vazba s dítětem a jeho rodiči je však silná, ať jsou tito jeho blízcí schopní či neschopní jeho výchovy. Jejich kontakt může mít různé podoby a nelze jej podmiňovat pouze tím, zda jsou pro dítě „dobrými“ nebo „špatnými“, zda si to „zaslouží“ nebo „nezaslouží“.

Nepochopení práva na kontakt pak mnohdy znamená, že dítěti a rodiči bráníme v tom, aby se setkávali, aby spolu trávili čas. Izolací netrestáme však rodiče, nýbrž bereme šanci dítěti. Proto je stěžejním bodem přípravy pěstounů informovanost o biologické rodině, o potřebě udržovat s ní kontakt, nikterak jí nekonkurovat. To je hlavní úkol pěstounů, protože pouze s jejich pomocí dítě přijme tento fakt, který je důležitý pro jeho následující vývoj, pro jeho dospělý život.

 

Asistovaný kontakt:

Kontakt mnohdy nemůže probíhat v kruhu rodiny, a to vzhledem k velké emoční zátěži pro pěstouny, dítě i rodiče – je nutná dostatečná příprava všech zúčastněných. Velkou výhodou je dále provázení všech zúčastněných tak, aby dítě zažilo příjemnou atmosféru a aby se na další kontakt s rodičem těšilo. Naše organizace ISIS, z. s., tuto sociální službu nabízí.

 

Obecný postup

1) Souhlas příslušného orgánu OSPOD,

2) orientační schůzky se zájemci,

3) dohoda o službě asistovaný kontakt,

4) přípravné schůzky se zájemci + nastavení podmínek kontaktu,

5) setkání s rodičem,

6) hodnocení kontaktu.

 

Hlavní zásady:

1) Zájem dítěte,

2) bezpečnost kontaktů,

3) motivovanost uživatelů,

4) dodržování předem stanovených pravidel,

5) spolupráce s OSPOD,

6) individuální přístup pracovníků.

 

Role sociálního pracovníka:

1) Posouzení vazby mezi dítětem a rodičem,

2) určení výhod a nevýhod kontaktu,

3) specifikace účelu kontaktu, frekvence,

4) určení pravidel kontaktu,

5) vybrání vhodného místa pro kontakt,

6) zajištění pocitu bezpečí pro dítě.

 

Role pěstounů:

1) Příprava dítěte na kontakt,

2) mluvení o kontaktu,

3) uklidňování dítěte,

4) doprava dítěte na určené místo,

5) pomoci budování důvěry dítěte.

 

Role rodičů:

1) Empatie k dítěti,

2) donesení fotografie dítěte,

3) donesení vlastních fotografií z dětství,

4) trpělivost při navazování kontaktu,

5) snaha o opakovaný kontakt.

 

Pokud se nedaří z jakéhokoli důvodu realizovat osobní setkávání dítěte s jeho rodičem, je vhodné podporovat aspoň jejich vzájemný kontakt pomocí telefonu/skypu, dopisů. Měli jsme případ chlapce, co se týden co týden těšíval na telefon od táty z vězení….

 

Více info zde:

PDF KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU