Finanční příspěvky

Přispějeme Vám na dětské tábory, lyžařské výcviky, školy v přírodě a další aktivity pro Vaše přijaté dítě.

Jedná se o filosofii, ve které jste podporován/a jako jedinec, který celodenně pečuje o osobu.

Zabrání se tak naprostému fyzickému a psychickému vyčerpání vás, jako „pečovatele“.

DOKUMENTY:

PDF INFORMACE PRO PĚSTOUNY K ČERPÁNÍ RESPITNÍ PÉČE

PDF ŽÁDOST O ÚHRADU PŘÍSPĚVKU

PDF POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ÚHRADU PŘÍSPĚVKU

PDF VZOR POTVRZENÍ O ÚČASTI