Kontakty

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Sídlo: U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc

isimapa

e-mail: isis-olomouc@centrum.cz

internetové stránky: www.isis-olomouc.cz

datová schránka: c72a644

IČ: 44 93 64 78

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Pobočka Olomouc

Číslo účtu: 225817556/0300

Veškeré dotazy ohledně akcí a služeb ISIS adresujte na info-isis@email.cz nebo 601 369 512

Pracovní tým ISIS, z. s.

Ing. Matouš Ryček

ředitel organizace

e-mail: isis-rycek@centrum.cz

tel.: 601 390 325

Více

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika. V ISIS, z. s. je zaměstnán od roku 2013 nejdříve na pozici finančního manažera, od roku 2017 pak jako ředitel.

PhDr. Jiří Smejkal

garant poradenství náhradních rodin, klinický psycholog

e-mail: isis-smejkal@email.cz

tel.: 607 087 274

Více

Je klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filosofickou fakultu, obor psychologie (2001). Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (dětské oddělení). Do roku 2013 působil  jako krizový  intervent na  Lince důvěry Olomouc. V minulosti pracoval jako psycholog  v zařízení  pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  také  jako psycholog  poskytující  podporu a intervenci  dětem s tělesným a mentálním postižením v občanském sdružení SPOLU Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, v roce 2007 ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Od roku 2006 působí jako externí  vyučující na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře psychologie.
V roce 2011 byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou klinickou psychologii). Od roku 2013 působí ve své soukromé klinicko-psychologické praxi v Olomouci, ve které se zaměřuje převážně na pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. V rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů a vzdělávacích programů zaměřených na diagnostickou a terapeutickou oblast.

Mgr. Žaneta Smejkalová

garantka doprovázení náhradních rodin, klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-smejkalova@email.cz

tel.: 601 391 182

Více

Vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Ostravské univerzity, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem. Následně absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Pozitivní psychoterapii, akreditovaný německým Wiesbadenským institutem pozitivní psychoterapie a akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii. Má dlouholetou praxi v oblasti práce s dětmi a mládeží, především s rizikovou mládeží, dětmi s CAN syndromem, poruchami chování a jejich rodinami. Dvanáct let působila jako krizový konzultant na krizové telefonní lince v Olomouci. Jako psychoterapeutka využívá při práci s klienty možnosti jak individuální, tak i rodinné a skupinové terapie. Od roku 2013 pracuje jako sociální pracovnice a psychoterapeutka v ISIS, kde se věnuje doprovázení náhradních rodin, řešení jejich aktuálních potíží a komunikaci s biologickou rodinou dítěte v NRP.

 

Mgr. Markéta Lásková

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-laskova@email.cz

tel.: 603 768 801

Více

Vystudovala gymnázium v Hranicích a poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Již během studia vysoké školy, ve třetím ročníku, začala pracovat v ISIS jako vedoucí skupiny dětí. V průběhu studia dále absolvovala několik dalších praxí v oblasti speciální pedagogiky, např. praxe ve středisku výchovné péče, dětských domovech, v pedagogicko-psychologické poradně, domovech pro osoby se zdravotním postižením, speciálních školách. V rámci bakalářské a diplomové práce se zabývala tématem náhradní rodinné péče, konkrétně se zaměřila na oblast citového pouta dětí v náhradních rodinách. Vysokou školu absolvovala v červnu roku 2016. Od října téhož roku pracovala na pozici vychovatelky v Dětském domově Plumlov, kde měla možnost získat spoustu zkušeností. Od září 2017 vykonává práci klíčového pracovníka v ISIS.

Bc. Nikol Macoszková
klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-macoszkova@email.cz

tel.: 725 327 545
Více

Vystudovala sociální práci na Ostravské univerzitě, dále pak pokračovala v navazujícím magisterském studiu téhož oboru se zaměřením na práci s rodinami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tématem náhradní výchovy rodinné a institucionální se zabývá od začátku studia na vysoké škole, i ve své bakalářské a diplomové práci. Praxi v rámci studia vykonávala v diagnostickém ústavu, v programu pro pěstounské rodiny, ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (třída s dětmi s poruchami autistického spektra), v logopedické třídě mateřské školy a na odboru sociálně-právní ochrany dětí. Nějakou dobu také děti doučovala angličtinu. Mimo studium je pak už 10 let součástí týmu pořádající příměstské i klasické tábory pro děti. Od roku 2021 pracuje v ISIS na pozici klíčové pracovnice.

PhDr. Šárka Mošťková (roz. Daňková)

garantka vzdělávání

e-mail: isis-mostkova@email.cz

tel.: 601 391 174

Více

Po studiu na gymnáziu v Uherském Hradišti nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, kde v roce 2014 absolvovala. V roce 2015 obhájila rigorózní práci a získala titul PhDr. Výzkumně se zabývala příbuzenskou pěstounskou péčí a prarodičovstvím. Již během studia vedla v ISIS několik let skupinky dětí. Nenahraditelnou praxí pro práci s dětmi jí bylo více než desetileté vedení dětí a mládeže včetně pořádání letních táborů. Od července 2014 pracuje v ISIS, z. s. jako manažerka vzdělávání. Pracovala v Klubu duševního zdraví s dospělými lidmi s psychiatrickým onemocněním. V současnosti působí také jako školní psycholožka na základní škole.

Mgr. Sylvie Gruntová 

koordinátorka

e-mail: info-isis@email.cz

tel.: 601 369 512

Více

Vystudovala gymnázium Olomouc-Hejčín a poté nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Česká filologie-Historie. S ISIS, z.s. začala spolupracovat v roce 2014 na pozici vedoucí příměstského tábora. V roce 2017 se zúčastnila soutěže VTUP Podnikavá hlava a následně týž rok učinila první kroky k založení organizace JsmeSPONKY-společně pro děti a rodinu, z.s. V letech 2016–2018 studovala dálkově předškolní a mimoškolní pedagogiku a na pozici animátor spolupracovala s Univerzitou Palackého v Olomouci v Pevnosti poznání. Od ledna 2020 vykonává práci koordinátora v ISIS-občanském sdružení pro pomoc náhradním rodinám z.s.

Iva Schlesingerová

účetní

e-mail: ucetni.isis@email.cz

tel.: 601 391 041

Více

Vystudovala Střední odborné učiliště železniční v Olomouci, Střední školu v Moravských Budějovicích v oboru Management a logistika. V letech 1994-2012 pracovala na Odúčtovně přepravních tržeb v Olomouci a po úspěšném absolvování kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniky v roce 2013 nastoupila do ISIS, z. s. jako účetní.

Výbor ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Ing. Matouš Ryček

PhDr. Jiří Smejkal

PhDr. Šárka Mošťková

Mgr. Radmila Navrátilová

Veronika Chorá

Organizační struktura ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

–>