Kontakty

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Sídlo: U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc

isimapa

e-mail: isis-olomouc@centrum.cz

internetové stránky: www.isis-olomouc.cz

datová schránka: c72a644

IČ: 44 93 64 78

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Pobočka Olomouc

Číslo účtu: 225817556/0300

Veškeré dotazy ohledně akcí a služeb ISIS adresujte na info-isis@email.cz nebo 601 369 512

Pracovní tým ISIS, z. s.

Ing. Matouš Ryček

ředitel organizace

e-mail: isis-rycek@centrum.cz

tel.: 601 390 325

Více

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika. V ISIS, z. s. je zaměstnán od roku 2013 nejdříve na pozici finančního manažera, od roku 2017 pak jako ředitel.

PhDr. Jiří Smejkal

garant poradenství náhradních rodin, klinický psycholog

e-mail: isis-smejkal@email.cz

tel.: 607 087 274

Více

Je klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filosofickou fakultu, obor psychologie (2001). Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (dětské oddělení). Do roku 2013 působil  jako krizový  intervent na  Lince důvěry Olomouc. V minulosti pracoval jako psycholog  v zařízení  pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  také  jako psycholog  poskytující  podporu a intervenci  dětem s tělesným a mentálním postižením v občanském sdružení SPOLU Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, v roce 2007 ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Od roku 2006 působí jako externí  vyučující na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře psychologie.
V roce 2011 byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou klinickou psychologii). Od roku 2013 působí ve své soukromé klinicko-psychologické praxi v Olomouci, ve které se zaměřuje převážně na pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. V rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů a vzdělávacích programů zaměřených na diagnostickou a terapeutickou oblast.

Mgr. Žaneta Smejkalová

garantka doprovázení náhradních rodin, klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-smejkalova@email.cz

tel.: 601 391 182

Více

Vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Ostravské univerzity, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem. Následně absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Pozitivní psychoterapii, akreditovaný německým Wiesbadenským institutem pozitivní psychoterapie a akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii. Má dlouholetou praxi v oblasti práce s dětmi a mládeží, především s rizikovou mládeží, dětmi s CAN syndromem, poruchami chování a jejich rodinami. Dvanáct let působila jako krizový konzultant na krizové telefonní lince v Olomouci. Jako psychoterapeutka využívá při práci s klienty možnosti jak individuální, tak i rodinné a skupinové terapie. Od roku 2013 pracuje jako sociální pracovnice a psychoterapeutka v ISIS, kde se věnuje doprovázení náhradních rodin, řešení jejich aktuálních potíží a komunikaci s biologickou rodinou dítěte v NRP.

 

Bc. Michaela Vítovská

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-vitovska@email.cz

tel.: 603 768 801

Více

Má ukončené studium na Obchodní akademii v Olomouci. Následně pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Sociální práce. Na práci s dětmi se zaměřila už při psaní své bakalářské práce na téma Syndrom CAN. Během studia se účastnila praxe na Okresní správě sociálního zabezpečení. Po ukončení studia se zapojovala do organizování dětských zájmových činností a koordinaci společenských událostí. Od listopadu 2019 se stala klíčovou pracovnicí v ISIS.

Bc. Nikol Macoszková
klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-macoszkova@email.cz

tel.: 725 327 545
Více

Vystudovala sociální práci na Ostravské univerzitě, dále pak pokračovala v navazujícím magisterském studiu téhož oboru se zaměřením na práci s rodinami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tématem náhradní výchovy rodinné a institucionální se zabývá od začátku studia na vysoké škole, i ve své bakalářské a diplomové práci. Praxi v rámci studia vykonávala v diagnostickém ústavu, v programu pro pěstounské rodiny, ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (třída s dětmi s poruchami autistického spektra), v logopedické třídě mateřské školy a na odboru sociálně-právní ochrany dětí. Nějakou dobu také děti doučovala angličtinu. Mimo studium je pak už 10 let součástí týmu pořádající příměstské i klasické tábory pro děti. Od roku 2021 pracuje v ISIS na pozici klíčové pracovnice.

PhDr. Šárka Mošťková (roz. Daňková)

garantka vzdělávání

e-mail: isis-mostkova@email.cz

tel.: 601 391 174

Více

Po studiu na gymnáziu v Uherském Hradišti nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, kde v roce 2014 absolvovala. V roce 2015 obhájila rigorózní práci a získala titul PhDr. Výzkumně se zabývala příbuzenskou pěstounskou péčí a prarodičovstvím. Již během studia vedla v ISIS několik let skupinky dětí. Nenahraditelnou praxí pro práci s dětmi jí bylo více než desetileté vedení dětí a mládeže včetně pořádání letních táborů. Od července 2014 pracuje v ISIS, z. s. jako manažerka vzdělávání. Pracovala v Klubu duševního zdraví s dospělými lidmi s psychiatrickým onemocněním. V současnosti působí také jako školní psycholožka na základní škole.

Bc. Sylvie Gruntová 

koordinátorka

e-mail: info-isis@email.cz

tel.: 601 369 512

Více

Vystudovala gymnázium Olomouc-Hejčín a poté nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Česká filologie-Historie. S ISIS, z.s. začala spolupracovat v roce 2014 na pozici vedoucí příměstského tábora. V roce 2017 se zúčastnila soutěže VTUP Podnikavá hlava a následně týž rok učinila první kroky k založení organizace JsmeSPONKY-společně pro děti a rodinu, z.s. V letech 2016–2018 studovala dálkově předškolní a mimoškolní pedagogiku a na pozici animátor spolupracovala s Univerzitou Palackého v Olomouci v Pevnosti poznání. Od ledna 2020 vykonává práci koordinátora v ISIS-občanském sdružení pro pomoc náhradním rodinám z.s.

Iva Schlesingerová

účetní

e-mail: ucetni.isis@email.cz

tel.: 601 391 041

Více

Vystudovala Střední odborné učiliště železniční v Olomouci, Střední školu v Moravských Budějovicích v oboru Management a logistika. V letech 1994-2012 pracovala na Odúčtovně přepravních tržeb v Olomouci a po úspěšném absolvování kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniky v roce 2013 nastoupila do ISIS, z. s. jako účetní.

Výbor ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Ing. Matouš Ryček

PhDr. Jiří Smejkal

PhDr. Šárka Mošťková

Mgr. Radmila Navrátilová

Veronika Chorá

Organizační struktura ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

–>