Kontakty

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Sídlo: U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc

isimapa

e-mail: isis-olomouc@centrum.cz

internetové stránky: www.isis-olomouc.cz

datová schránka: c72a644

IČ: 44 93 64 78

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Pobočka Olomouc

Číslo účtu: 225817556/0300

Veškeré dotazy ohledně akcí a služeb ISIS adresujte na info-isis@email.cz nebo 601 369 512

 

Pracovní tým ISIS, z. s.

Ing. Matouš Ryček

ředitel organizace

e-mail: isis-rycek@centrum.cz

tel.: 601 390 325

Více

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika. V ISIS, z. s. je zaměstnán od roku 2013 nejdříve na pozici finančního manažera, od roku 2017 pak jako ředitel.

 

PhDr. Jiří Smejkal

garant poradenství náhradních rodin, klinický psycholog

e-mail: isis-smejkal@email.cz

tel.: 607 087 274

Více

Je klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filosofickou fakultu, obor psychologie (2001). Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (dětské oddělení). Do roku 2013 působil  jako krizový  intervent na  Lince důvěry Olomouc. V minulosti pracoval jako psycholog  v zařízení  pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  také  jako psycholog  poskytující  podporu a intervenci  dětem s tělesným a mentálním postižením v občanském sdružení SPOLU Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, v roce 2007 ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Od roku 2006 působí jako externí  vyučující na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře psychologie.
V roce 2011 byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou klinickou psychologii). Od roku 2013 působí ve své soukromé klinicko-psychologické praxi v Olomouci, ve které se zaměřuje převážně na pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. V rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů a vzdělávacích programů zaměřených na diagnostickou a terapeutickou oblast.

 

Mgr. Žaneta Smejkalová

garantka doprovázení náhradních rodin, klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-smejkalova@email.cz

tel.: 601 391 182

Více

Vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Ostravské univerzity, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem. Následně absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Pozitivní psychoterapii, akreditovaný německým Wiesbadenským institutem pozitivní psychoterapie a akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii. Má dlouholetou praxi v oblasti práce s dětmi a mládeží, především s rizikovou mládeží, dětmi s CAN syndromem, poruchami chování a jejich rodinami. Dvanáct let působila jako krizový konzultant na krizové telefonní lince v Olomouci. Jako psychoterapeutka využívá při práci s klienty možnosti jak individuální, tak i rodinné a skupinové terapie. Od roku 2013 pracuje jako sociální pracovnice a psychoterapeutka v ISIS, kde se věnuje doprovázení náhradních rodin, řešení jejich aktuálních potíží a komunikaci s biologickou rodinou dítěte v NRP.

 

Mgr. Iveta Heclová, DiS.

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-heclova@email.cz

tel.: 603 768 064

Více

Vystudovala Střední školu sociální péče a služeb v Zábřehu – obor Výchovná a humanitární činnost a později bakalářské studium – obor Charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné škole sociální CARITAS v Olomouci, dále pak magisterské studium – obor Charitativní a sociální práce na stejné fakultě. Od srpna 2015 vykonává sociální práci v ISIS, z. s., do té doby absolvovala v rámci studia několik praxí v oblasti sociální práce s rodinou, např. praxe ve Fondu ohrožených dětí, azylových domovech pro matky s dětmi, dětských domovech, dětských centrech, speciálních školách. Nadchl ji letní poradensko-vzdělávací pobyt ISIS v Králíkách, který absolvovala a na základě něhož se rozhodla stát klíčovou pracovnicí několika rodin vychovávajících dítě v pěstounské či poručnické péči. Na tuto práci se zaměřila z důvodu uvědomění si důležitosti rodiny pro každé dítě.

 

Mgr. Markéta Lásková (roz. Šubová)

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-laskova@email.cz

tel.: 603 768 801

Více

Vystudovala gymnázium v Hranicích a poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Již během studia vysoké školy, ve třetím ročníku, začala pracovat v ISIS jako vedoucí skupiny dětí. V průběhu studia dále absolvovala několik dalších praxí v oblasti speciální pedagogiky, např. praxe ve středisku výchovné péče, dětských domovech, v pedagogicko-psychologické poradně, domovech pro osoby se zdravotním postižením, speciálních školách. V rámci bakalářské a diplomové práce se zabývala tématem náhradní rodinné péče, konkrétně se zaměřila na oblast citového pouta dětí v náhradních rodinách. Vysokou školu absolvovala v červnu roku 2016. Od října téhož roku pracovala na pozici vychovatelky v Dětském domově Plumlov, kde měla možnost získat spoustu zkušeností. Od září 2017 vykonává práci klíčového pracovníka v ISIS.

 

Bc. Michaela Vítovská

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-vitovska@email.cz

tel.: 603 768 801

Více

Má ukončené studium na Obchodní akademii v Olomouci. Následně pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Sociální práce. Na práci s dětmi se zaměřila už při psaní své bakalářské práce na téma Syndrom CAN. Během studia se účastnila praxe na Okresní správě sociálního zabezpečení. Po ukončení studia se zapojovala do organizování dětských zájmových činností a koordinaci společenských událostí. Od listopadu 2019 se stala klíčovou pracovnicí v ISIS.

 

Bc. Veronika Černá, DiS.

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-cerna@email.cz

tel.: 725 327 545
Více

text bude doplněn

 

PhDr. Šárka Mošťková (roz. Daňková)

garantka vzdělávání

e-mail: isis-mostkova@email.cz

tel.: 601 391 174

Více

Po studiu na gymnáziu v Uherském Hradišti nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, kde v roce 2014 úspěšně absolvovala. V roce 2015 obhájila rigorózní práci a získala titul PhDr. Na Katedře Psychologie působí i nadále na pozici interní doktorandky. Výzkumně se zabývá příbuzenskou pěstounskou péčí a prarodičovstvím. Od července 2014 pracuje v ISIS, z. s. jako garantka vzdělávání. Kromě toho pracuje v ISIS již několik let jako vedoucí skupinky dětí, aktuálně dospívajících ve věku 15 let a více. Nenahraditelnou praxí pro práci s dětmi jí bylo více než desetileté vedení dětí a mládeže včetně pořádání letních táborů. Současně působí také jako psycholožka v Klubu duševního zdraví, kde je její náplní skupinová práce i individuální konzultace s dospělými lidmi s psychiatrickým onemocněním.

 

Veronika Chorá

garantka volnočasových aktivit, koordinátorka, lektorka tvořivých dílen

e-mail: info-isis@email.cz

tel.: 601 369 512

Více

Do činnosti z. s. ISIS se zapojila v roce 2002 vedením výtvarných kroužků na letních pobytech, v roce 2006 byla zvolena do výboru ISIS. S kolegy stála u zrodu myšlenky vybudovat pracoviště ISIS, kteréby poskytovalo služby náhradním rodinám celoročně, od té doby pracuje na pozici koordinátorky. V minulosti pracovala jako klíčový pracovník v denním stacionáři DC 1990 Topolany v textilní a výtvarné dílně s osobami s kombinovaným postižením. Práci s dětmi se věnuje od roku 1982 – vedoucí na táborech, vychovatelka ve školní družině, lektorka výtvarných kroužků, např. pro ZŠ Loučany, Dětský domov a DDM Olomouc. Absolvovala řadu kurzů a seminářů, např. Pracovník sociální péče – přímá obslužná péče, seminář Artefiletiky, Arteterapeutický kurz, Kvalifikační kurz pro pracovníky v NRP, Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově, Výcvik osobních asistentů aj.

 

Iva Schlesingerová

účetní

e-mail: ucetni.isis@email.cz

tel.: 601 391 041

Více

Vystudovala Střední odborné učiliště železniční v Olomouci, Střední školu v Moravských Budějovicích v oboru Management a logistika. V letech 1994-2012 pracovala na Odúčtovně přepravních tržeb v Olomouci a po úspěšném absolvování kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniky v roce 2013 nastoupila do ISIS, z. s. jako účetní.

 

Výbor ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Ing. Matouš Ryček

PhDr. Jiří Smejkal

PhDr. Šárka Mošťková

Mgr. Radmila Navrátilová

Veronika Chorá

 

Organizační struktura ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.