Kontakty

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Sídlo: U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc

isimapa

e-mail: isis-olomouc@centrum.cz

internetové stránky: www.isis-olomouc.cz

datová schránka: c72a644

IČ: 44 93 64 78

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, Pobočka Olomouc

Číslo účtu: 225817556/0300

Veškeré dotazy ohledně akcí a služeb ISIS adresujte na info-isis@email.cz nebo 601 369 512

 

Pracovní tým ISIS, z. s.

Ing. Matouš Ryček

ředitel organizace

e-mail: isis-rycek@centrum.cz

tel.: 601 390 325

Více

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika. V ISIS, z. s. je zaměstnán od roku 2013 nejdříve na pozici finančního manažera, od roku 2017 pak jako ředitel.

 

PhDr. Jiří Smejkal

garant poradenství náhradních rodin, klinický psycholog

e-mail: isis-smejkal@email.cz

tel.: 607 087 274

Více

Je klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, Filosofickou fakultu, obor psychologie (2001). Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (dětské oddělení). Do roku 2013 působil  jako krizový  intervent na  Lince důvěry Olomouc. V minulosti pracoval jako psycholog  v zařízení  pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  také  jako psycholog  poskytující  podporu a intervenci  dětem s tělesným a mentálním postižením v občanském sdružení SPOLU Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, v roce 2007 ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Od roku 2006 působí jako externí  vyučující na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře psychologie.
V roce 2011 byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou klinickou psychologii). Od roku 2013 působí ve své soukromé klinicko-psychologické praxi v Olomouci, ve které se zaměřuje převážně na pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. V rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů a vzdělávacích programů zaměřených na diagnostickou a terapeutickou oblast.

 

Mgr. Žaneta Smejkalová

garantka doprovázení náhradních rodin, klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-smejkalova@email.cz

tel.: 601 391 182

Více

Vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Ostravské univerzity, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem. Následně absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Pozitivní psychoterapii, akreditovaný německým Wiesbadenským institutem pozitivní psychoterapie a akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Systemické rodinné terapii. Má dlouholetou praxi v oblasti práce s dětmi a mládeží, především s rizikovou mládeží, dětmi s CAN syndromem, poruchami chování a jejich rodinami. Dvanáct let působila jako krizový konzultant na krizové telefonní lince v Olomouci. Jako psychoterapeutka využívá při práci s klienty možnosti jak individuální, tak i rodinné a skupinové terapie. Od roku 2013 pracuje jako sociální pracovnice a psychoterapeutka v ISIS, kde se věnuje doprovázení náhradních rodin, řešení jejich aktuálních potíží a komunikaci s biologickou rodinou dítěte v NRP.

 

Mgr. Iveta Heclová, DiS.

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-heclova@email.cz

tel.: 603 768 064

Více

Vystudovala Střední školu sociální péče a služeb v Zábřehu – obor Výchovná a humanitární činnost a později bakalářské studium – obor Charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné škole sociální CARITAS v Olomouci, dále pak magisterské studium – obor Charitativní a sociální práce na stejné fakultě. Od srpna 2015 vykonává sociální práci v ISIS, z. s., do té doby absolvovala v rámci studia několik praxí v oblasti sociální práce s rodinou, např. praxe ve Fondu ohrožených dětí, azylových domovech pro matky s dětmi, dětských domovech, dětských centrech, speciálních školách. Nadchl ji letní poradensko-vzdělávací pobyt ISIS v Králíkách, který absolvovala a na základě něhož se rozhodla stát klíčovou pracovnicí několika rodin vychovávajících dítě v pěstounské či poručnické péči. Na tuto práci se zaměřila z důvodu uvědomění si důležitosti rodiny pro každé dítě.

 

Mgr. Markéta Lásková (roz. Šubová)

klíčová sociální pracovnice

e-mail: isis-laskova@email.cz

tel.: 603 768 801

Více

Vystudovala gymnázium v Hranicích a poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Již během studia vysoké školy, ve třetím ročníku, začala pracovat v ISIS jako vedoucí skupiny dětí. V průběhu studia dále absolvovala několik dalších praxí v oblasti speciální pedagogiky, např. praxe ve středisku výchovné péče, dětských domovech, v pedagogicko-psychologické poradně, domovech pro osoby se zdravotním postižením, speciálních školách. V rámci bakalářské a diplomové práce se zabývala tématem náhradní rodinné péče, konkrétně se zaměřila na oblast citového pouta dětí v náhradních rodinách. Vysokou školu absolvovala v červnu roku 2016. Od října téhož roku pracovala na pozici vychovatelky v Dětském domově Plumlov, kde měla možnost získat spoustu zkušeností. Od září 2017 vykonává práci klíčového pracovníka v ISIS.

 

PhDr. Šárka Mošťková (roz. Daňková)

garantka vzdělávání

e-mail: isis-mostkova@email.cz

tel.: 601 391 174

Více

Po studiu na gymnáziu v Uherském Hradišti nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, kde v roce 2014 úspěšně absolvovala. V roce 2015 obhájila rigorózní práci a získala titul PhDr. Na Katedře Psychologie působí i nadále na pozici interní doktorandky. Výzkumně se zabývá příbuzenskou pěstounskou péčí a prarodičovstvím. Od července 2014 pracuje v ISIS, z. s. jako garantka vzdělávání. Kromě toho pracuje v ISIS již několik let jako vedoucí skupinky dětí, aktuálně dospívajících ve věku 15 let a více. Nenahraditelnou praxí pro práci s dětmi jí bylo více než desetileté vedení dětí a mládeže včetně pořádání letních táborů. Současně působí také jako psycholožka v Klubu duševního zdraví, kde je její náplní skupinová práce i individuální konzultace s dospělými lidmi s psychiatrickým onemocněním.

 

Veronika Chorá

garantka volnočasových aktivit, koordinátorka, lektorka tvořivých dílen

e-mail: info-isis@email.cz

tel.: 601 369 512

Více

Do činnosti z. s. ISIS se zapojila v roce 2002 vedením výtvarných kroužků na letních pobytech, v roce 2006 byla zvolena do výboru ISIS. S kolegy stála u zrodu myšlenky vybudovat pracoviště ISIS, kteréby poskytovalo služby náhradním rodinám celoročně, od té doby pracuje na pozici koordinátorky. V minulosti pracovala jako klíčový pracovník v denním stacionáři DC 1990 Topolany v textilní a výtvarné dílně s osobami s kombinovaným postižením. Práci s dětmi se věnuje od roku 1982 – vedoucí na táborech, vychovatelka ve školní družině, lektorka výtvarných kroužků, např. pro ZŠ Loučany, Dětský domov a DDM Olomouc. Absolvovala řadu kurzů a seminářů, např. Pracovník sociální péče – přímá obslužná péče, seminář Artefiletiky, Arteterapeutický kurz, Kvalifikační kurz pro pracovníky v NRP, Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově, Výcvik osobních asistentů aj.

 

Iva Schlesingerová

účetní

e-mail: ucetni.isis@email.cz

tel.: 601 391 041

Více

Vystudovala Střední odborné učiliště železniční v Olomouci, Střední školu v Moravských Budějovicích v oboru Management a logistika. V letech 1994-2012 pracovala na Odúčtovně přepravních tržeb v Olomouci a po úspěšném absolvování kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniky v roce 2013 nastoupila do ISIS, z. s. jako účetní.

 

Výbor ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Ing. Matouš Ryček

PhDr. Jiří Smejkal

PhDr. Šárka Mošťková

Mgr. Radmila Navrátilová

Veronika Chorá

 

Organizační struktura ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.