Kamarád pro volný čas

Na základě svých zkušeností víme, že děti pocházející z pěstounských rodin mnohdy nemají nikoho, s kým by mohly bezpečně trávit svůj volný čas. Nejvíce je to zřejmé u příbuzenské pěstounské péče, kdy prarodiče již dětem nestačí – nemohou s nimi sportovat, nakupovat, kulturně žít, z důvodu vysokého věku a zdravotních problémů. Pro děti je ale velmi důležité, aby s někým mohly trávit pravidelně svůj čas, aby se mohly spolehnout, že ten člověk za nimi vždy přijde, když to slíbí (děti se často těší, až za nimi přijdou jejich biologičtí rodiče, nicméně ti často svůj slib nedodrží a děti jsou pak frustrované a mnohdy si vybíjejí svoji zlost na pečujících osobách, které se o ně aktuálně starají.

Proto ISIS, z. s., spolupracuje dlouhodobě se studenty VŠ v oboru psychologie, speciální pedagogika a sociální práce. Podmínkou pro jejich přijetí do programu „kamarád pro volný čas“, je jejich příslib o spolupráci s ISIS, z. s., minimálně po dobu dvou let. Tato podmínka je daná především snahou ochránit děti a zabránit tak tomu, aby ztratily další vazbu na někoho pro ně blízkého (děti v náhradních rodinách často trpí poruchou attachmentu).

Studenti pravidelně poskytují klíčovému pracovníkovi dítěte informace o proběhlých schůzkách. Musí se také účastnit pravidelných supervizních setkání. Na začátku všichni absolvovali kurz týkající se problematiky chování dětí v pěstounských a osvojitelských rodinách. Vy jako pěstouni nám též musíte poskytovat zpětnou vazbu o vzájemné spolupráci, abychom mohli pro děti ušít tento program přímo na míru.

 

Příběh Lenky 8 let

Lenka aktuálně dochází do druhé třídy základní školy. Žije se svými prarodiči, kteří mají z důvodu jejich vysokého věku spoustu zdravotních komplikací a nemohou s dívkou dělat veškeré aktivity, které by si přála. Lenka je navíc živější dítě, takže s prarodiči nebude hrát karty či sledovat televizi, nejraději běhá po hřišti, skáče na trampolíně, chodí plavat na bazén… Také se už ráda parádí a prohlíží si výlohy v drogeriích a obchodech s oblečením. Matka ani otec o dívku nejeví zájem. S otcem není v kontaktu již několik let, matka čas od času přijde na návštěvu – ovšem velice nepravidelně – často svůj slib termínu nedodrží a malá Lenka je následně frustrovaná a vybíjí si svou agresi na prarodičích (kope do věcí kolem sebe, sprostě nadává, jakoby to ani nebyla ta malá hodná Lenka). Situace je zklidněna právě díky „kamarádce pro volný čas“, která za Lenkou jednou za 14 dní pravidelně dochází a tráví s ní vždy 2 hodiny. Lenka ví, že se na svou velkou kamarádku může spolehnout a že s ní vždy zažije spoustu zábavy a legrace. Kamarádka nikdy není tak unavená jako prarodiče, nikdy Lence neříká, ať si jde hrát sama a je chvíli v klidu. A je daleko lepší než mamka, protože když něco slíbí, tak to také dodrží… 

Více info zde:

PDF PRŮVODCE KAMARÁD PRO VOLNÝ ČAS