Setkávání

V průběhu roku se můžete neformálně potkávat s ostatními rodinami v ISIS, z. s., v rámci výletů, kulturních akcí, exkurzí, které vyvrcholí realizací vánočního setkání. O všech akcích budete vždy informováni emailem či prostřednictvím zpravodaje, a to v dostatečném časovém předstihu.

Výlety jsou organizovány dvakrát ročně – na podzim a v létě. V minulosti jsme navštívili Zoo, aquaparky, jeskyně a jiné. Dle aktuální nabídky jsou realizovány i návštěvy kulturních akcí a exkurzí. Vánoční setkání je realizováno vždy na konci listopadu každého roku, jeho obsahem je zábavný program, Mikulášská nadílka a drobné občerstvení pro zúčastněné.