Skupinky dětí

Speciální program pro Vaše děti a dospívající byl postupně rozvíjen. Program běží v průběhu školního roku a na pobytových akcích ISIS.  Je založený hlavně na využití vhodných sociálně-psychologických her. U dospívajících hodně uplatňujeme i skupinové diskuse o důležitých životních otázkách (rodina, práce, vztahy, hodnoty atd.). Program vedou studenti/absolventi VŠ v oboru psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce, kteří s ISIS spolupracují již několik let. Programu se mohou účastnit všechny děti spolupracující s ISIS, z. s. – děti v pěstounské péči, děti osvojené, vlastní děti náhradních rodičů i děti z dětského domova.

Hlavní cíl programu: podpora formování zdravé osobní identity dětí a dospívajících vyrůstajících v náhradních rodinách.