Vzdělávání

Zajistíme Vám splnění zákonem stanovených 24 hodin vzdělávání, a to prostřednictvím seminářů, přednášek a kurzů v rozsahu několika hodin až po vícedenní akce (poradensko – vzdělávací pobyty náhradních rodin). Po dobu vzdělávání probíhá souběžně program pro Vaše děti, který zabezpečuje manažerka volnočasových aktivit anebo studenti/absolventi VŠ z oboru psychologie, speciální pedagogiky nebo sociální práce.

Máme pro Vaše vzdělávání stanoveny dva druhy vzájemné spolupráce – jeden z nich řeší Vaše aktuální požadavky, druhý se pak zaměřuje na dlouhodobé potřeby ve Vaší vzdělávací oblasti. Témata dlouhodobých vzdělávacích aktivit jsou plánována na základě Vašich přáních a na základě uvážení odborného týmu ISIS.