Základní podmínky

Pakliže s ISIS, z. s., nemáte uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče můžete využívat pouze tři níže uvedené činnosti:

1) Poradenství,

2) setkávání,

3) vzdělávání.

Jestliže by se Vám tato nabídka jako náhradním rodičům, líbila, můžete uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s naším sdružením (pakliže nyní máte uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s Magistrátem, Městským úřadem v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském.