Základní podmínky

Pokud s ISIS, z. s. nemáte uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, můžete využívat níže uvedené služby:

1) poradenství,

2) setkávání,

3) vzdělávání.

Jestliže by se Vám tato nabídka jako náhradním rodičům líbila, můžete uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s naším sdružením (pokud nyní máte uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s Magistrátem, Městským úřadem v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském).