Setkávání

Mimo splnění vzdělávací zákonné povinnosti v rámci aktivit, pořádaných ISIS, z. s., se můžete setkat s ostatními náhradními rodinami a sdílet s nimi tak své zkušenosti a potřeby.

Možnost potkat se s ostatními náhradními rodinami máte prostřednictvím poradensko – vzdělávacích pobytů, na kterých probíhá Vaše vzdělávání, spolu se souběžným programem pro Vaše dítě/děti (psychosociální skupiny dětí). Nicméně kromě tzv. organizované části pobytu, máte možnost probrat s ostatními členy náhradních rodin své strasti, ale i radosti při výchově Vašeho přijatého dítěte/dětí. Na poradensko – vzdělávací pobyt se přihlašujte vždy co nejdříve, jelikož jeho kapacita bývá velmi brzy zaplněna.

Během roku se můžete potkávat s ostatními prostřednictvím vzdělávacích akcí, které jsou realizovány na pracovišti ISIS, z. s., opět spolu se souběžným programem pro Vaše dítě/děti (psychosociální skupiny dětí). V rámci těchto akcí máte možnost diskutovat spolu s ostatními, vzdělávání je málokdy realizováno pouze přednášejícím. Můžete v rámci své iniciativy přinést nové postřehy pro ostatní náhradní rodiče. V neformálním duchu je možné vzájemně si pohovořit v polední pauze, případně po skončení oficiálního vzdělávání.

Povolání Vás jako pěstounů/osvojitelů je velmi náročné, proto setkávání a sdílení spolu s ostatními Vás může velmi obohatit – uklidníte se, když uslyšíte, že podobné záležitosti řeší i jiní náhradní rodiče.