Potřebná péče o Vaše přijaté dítě

Dle zákona 359/1999 Sb. O Sociálně – právní ochraně dětí máte jako osoba pečující:

1) Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

a) po dobu, kdy je osoba pečující uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,

b) při narození dítěte,

c) při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,

d) při úmrtí osoby blízké.

2) Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené díte nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. 

3) Právo na zajištění hlídání dítěte v případě, kdy si osoba pečující potřebuje vyřídit nezbytně nutné záležitosti – soudní jednání, jednání na úřadu, kontrola u lékaře apod.