Pro pěstouny

DOKUMENTY PRO VÝCHOVU DĚTÍ

PDF ADAPTACE DÍTĚTE V NOVÉ RODINĚ

PDF KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU

PDF PORUCHY UČENÍ, ŘEČI A CHOVÁNÍ

PDF VÝCHOVA DÍTĚTE JINÉHO ETNIKA V NRP

 

DOKUMENTY PRO ISIS

PDF DOUČOVÁNÍ LETÁK

PDF DOHODA O VÝKONU PP

DOC INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

PDF INFORMACE PRO PĚSTOUNY K ČERPÁNÍ RESPITNÍ PÉČE

PDF ISIS – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

PDF ISIS – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

PDF ISIS – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

PDF ISIS – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

PDF ISIS – STANOVY 2014

PDF KNIHY K ZAPŮJČENÍ

PDF METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

PDF POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ÚHRADU PŘÍSPĚVKU

PDF POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ – DOSPĚLÍ

PDF PRŮVODCE KAMARÁD PRO VOLNÝ ČAS

PDF ROZŠÍŘENÍ POVĚŘENÍ 2016

PDF SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DOC SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PDF VZOR POTVRZENÍ O ÚČASTI

DOC ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAHLÍŽENÍ DO SPISU

PDF ŽÁDOST O ÚHRADU PŘÍSPĚVKU

 

DOKUMENTY PRO PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ PP

PDF NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – RODINNÉ PRÁVO

PDF ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

PDF ZÁKON O SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ