Poradenství

Nabízíme Vám poradenství sociální, psychologické /včetně psychoterapie/, právní, speciálně – pedagogické. Poradenství je zajištěno sociálními pracovníky, psychologem, právníkem, popř. přizvaným specialistou pro danou oblast.

Odbornými pracovníky ISIS je vytvořen prostor pro potřebnou reflexi Vašich potřeb. Pozornost je většinou soustředěná na Vaše přijaté či vlastní dítě v rodině. Je však věnován i prostor pro Vás, abyste mohli sdílet, jak se ve své roli pěstouna cítíte, jak aktuálně své pěstounství prožíváte, co potřebujete pro výkon kvalitní pěstounské péče. Pracovníci s Vámi budou mapovat Vaše zdroje a podporovat Vás v tom, abyste tyto zdroje uměli co nejlépe využívat, případně s Vámi budou hledat cesty, jak Vaše zdroje rozšířit.

Přestože je ISIS, z. s., orientováno především na oblast NRP, můžete s odbornými pracovníky  otevřít také témata, která se přímo pěstouství netýkají (např. partnerské neshody, odlišné názory na výchovu dítěte, osobní problémy). Pracovníci Vám v tomto případě budou naslouchat a zjišťovat, nakolik je dané téma spojené s pěstounstvím a zda budou moci v rámci Vaší vzájemné spolupráce téma řešit (může jít např. o velmi specifické téma „ztráta zaměstnání“, „rozvod“, „smrt člena rodiny“, „závislost na alkoholu“, „domácí násilí“, „vztah k vlastním rodičům“ apod.). Pakliže to nebude v kompetenci pracovníků ISIS, zprostředkují Vám službu, jež Vám pomůže daný problém vyřešit.